Hoppa till innehåll

Ekonomisk hjälp vid spelmissbruk – En omfattande guide

Spelmissbruk kan ha förödande ekonomiska konsekvenser för de drabbade och deras anhöriga. Skulder, förlorade besparingar och ekonomisk ruin är några av de vanliga problemen som människor med spelmissbruk står inför. Denna guide kommer att gå igenom några av de resurser och lösningar som kan hjälpa till att hantera och lösa ekonomiska problem som uppstår till följd av spelmissbruk.

Börja med att erkänna problemet

Innan du kan få ekonomisk hjälp för ditt spelmissbruk är det viktigt att först erkänna att det finns ett problem. Att be om hjälp kan vara svårt, men det är ett nödvändigt första steg för att återställa ditt ekonomiska välbefinnande.

Sök professionell hjälp för spelmissbruk

Efter att ha erkänt problemet är nästa steg att söka professionell hjälp för ditt spelmissbruk. Det finns många behandlingsalternativ och stödresurser tillgängliga, inklusive terapi, stödgrupper och medicinsk behandling. Genom att arbeta med en professionell kan du börja att ta itu med de underliggande orsakerna till ditt spelmissbruk och utveckla strategier för att hantera din impulskontroll.

Här är en lista med länkar till resurser och organisationer som erbjuder stöd och behandling för spelmissbruk:

  1. Stödlinjen: En nationell hjälplinje som erbjuder stöd och rådgivning till personer med spelmissbruk och deras anhöriga.
  2. Spelberoendes Riksförbund: En organisation som erbjuder stöd, rådgivning och behandling för personer med spelmissbruk och deras anhöriga.
  3. Sveriges Kommuner och Landsting: En samlingsplats för information om kommunala och regionala stödresurser för spelmissbrukare och deras anhöriga.
  4. 1177 Vårdguiden: En nationell hälso- och sjukvårdsportal som erbjuder information om spelmissbruk och behandlingsalternativ.

Genom att använda dessa resurser och verktyg, samt att arbeta med professionella behandlare, kan du börja ta itu med ditt spelmissbruk och arbeta mot återhämtning.

Skapa en översikt över din ekonomiska situation

För att ta itu med din ekonomiska situation är det viktigt att skapa en översikt över dina skulder, inkomster och utgifter. Detta inkluderar att göra en lista över alla dina skulder, inklusive kreditkort, lån och obetalda räkningar.

man covering face with both hands while sitting on bench

Du bör också göra en budget för att övervaka dina inkomster och utgifter, så att du kan se var du kan göra besparingar och hur du kan börja betala av dina skulder.

Kontakta skuldrådgivning och skuldsanering

Om du kämpar med skulder på grund av ditt spelmissbruk kan skuldrådgivning och skuldsanering vara till hjälp. Skuldrådgivning kan hjälpa dig att gå igenom dina skulder och ge dig råd om hur du bäst kan betala av dem, medan skuldsanering innebär att du kommer överens om en avbetalningsplan med dina borgenärer. I Sverige erbjuder Kronofogden kostnadsfri skuldrådgivning, och du kan ansöka om skuldsanering genom dem.

Försörjningsstöd och bidrag

Om ditt spelmissbruk har lett till att du har svårt att klara av dina grundläggande levnadskostnader kan du överväga att ansöka om försörjningsstöd eller andra bidrag som kan vara tillgängliga för dig. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som kan hjälpa dig att täcka grundläggande kostnader som mat, hyra och räkningar. Du kan ansöka om försörjningsstöd genom din kommun och det kan vara en viktig resurs för att hjälpa dig att komma på fötter ekonomiskt medan du behandlar ditt spelmissbruk.

Öppna upp för anhöriga

Att prata med dina anhöriga om ditt spelmissbruk och dess ekonomiska konsekvenser kan vara skrämmande, men det är viktigt att ha deras stöd och förståelse. De kan hjälpa dig att hålla dig ansvarig, ge dig råd och uppmuntran samt hjälpa dig att hitta ekonomiska resurser för att ta itu med ditt problem. Det är viktigt att vara ärlig och öppen om din situation, och att be om hjälp när det behövs.

Förebygg framtida ekonomiska problem

För att undvika framtida ekonomiska problem på grund av spelmissbruk är det viktigt att utveckla sunda ekonomiska vanor och att fortsätta att arbeta med ditt spelmissbruk. Detta kan innebära att följa en strikt budget, att ha en separat konto för nöjen och att undvika situationer där du kan bli frestad att spela.

Du kan också överväga att använda verktyg och appar för att blockera åtkomst till spelsidor och att sätta upp insättningsgränser på ditt konto om du väljer att spela.

Söka ytterligare resurser och stöd

Förutom de resurser som nämnts ovan kan det finnas ytterligare stöd tillgängligt för dig beroende på din situation och dina behov. Exempel på dessa resurser kan inkludera:

Notera, verktyg som Spelpaus.se med mera fungerar inte på casino utan svensk licens.

Genom att använda dessa resurser och verktyg, samt att arbeta med professionella behandlare och få stöd från anhöriga, kan du börja ta itu med de ekonomiska konsekvenserna av ditt spelmissbruk och arbeta mot att återställa ditt ekonomiska välbefinnande. Det är viktigt att komma ihåg att återhämtning är en process och att det kan ta tid att lösa alla de ekonomiska problem som ditt spelmissbruk har orsakat. Men med engagemang, stöd och rätt resurser kan du börja bygga en ljusare ekonomisk framtid.