Hoppa till innehåll

Hur effektivt är Spelpaus?

Spel kan vara både roligt och spännande, men för vissa personer kan det leda till problem och skapa beroende. I Sverige finns det ett system som kallas Spelpaus som hjälper människor att ta en paus från spel om de känner att de behöver det. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur Spelpaus fungerar och om det verkligen hjälper människor att spela mer ansvarsfullt.

Vad är Spelpaus?

Spelpaus är en tjänst som tillhandahålls av Spelinspektionen, den svenska myndigheten som ansvarar för att övervaka och reglera spelmarknaden. Genom Spelpaus kan personer som känner att de har problem med sitt spelande stänga av sig själva från att spela på alla svensklicensierade spelbolag, både online och fysiskt.

Hur många använder Spelpaus?

Enligt statistik från Spelinspektionen ökade antalet personer som stängt av sig själva via Spelpaus med 5% under 2022 jämfört med 2021. I slutet av 2022 fanns det cirka 85 000 personer avstängda för spel i Spelpaus register.

man smiling and using MacBook

Hur effektivt är Spelpaus?

Det är svårt att säga exakt hur effektivt Spelpaus är, eftersom det beror på hur människor använder det och om de följer reglerna. Men forskning har visat att självavstängning kan vara en bra metod för att hjälpa människor att ta kontroll över sitt spelande. När människor har möjlighet att stänga av sig själva från spel, kan de bli mer medvetna om sitt beteende och göra bättre val.

Spelpaus jämfört med andra länder

I andra länder finns liknande system för självavstängning. Till exempel har Storbritannien ett system som kallas GAMSTOP. En studie om GAMSTOP visade att självavstängning hade en positiv effekt på problematiskt spelande. Det är viktigt att jämföra Spelpaus med liknande system i andra länder för att lära sig av deras erfarenheter och förbättra Spelpaus i Sverige.

Förbättringar av Spelpaus

Trots att Spelpaus har visat sig vara en effektiv metod för att hjälpa personer med spelproblem, finns det alltid utrymme för förbättringar. Här är några möjliga förslag på hur Spelpaus kan bli ännu bättre:

  1. Öka medvetenheten om Spelpaus: Genom att informera allmänheten om Spelpaus och dess fördelar kan fler personer som har problem med sitt spelande uppmuntras att använda tjänsten.
  2. Förbättrad samordning mellan svensklicensierade spelbolag: En bättre samordning mellan spelbolagen kan göra det svårare för personer som har stängt av sig själva via Spelpaus att hitta sätt att kringgå systemet och fortsätta spela.
  3. Utvärdering och uppföljning: Genom att regelbundet utvärdera och följa upp hur Spelpaus fungerar kan man identifiera problemområden och förbättra tjänsten över tid.

Slutsats

Spelpaus är ett viktigt verktyg för att främja ansvarsfullt spelande på den svenska spelmarknaden. Genom att erbjuda möjligheten att självavstänga sig från spel hjälper det personer med spelproblem att ta kontroll över sitt spelande. Statistik och forskning visar att självavstängning kan vara effektiv, men det finns alltid utrymme för förbättringar. Genom att lära av andra länder och ständigt utvärdera och förbättra Spelpaus kan Sverige säkerställa att det fortsätter att vara ett effektivt verktyg för att hjälpa människor att spela ansvarsfullt.

Notera – Spelpaus fungerar inte på casino utan svensk licens.