Hoppa till innehåll

Spelinspektionens insikter om svenska spelvanor

Spelinspektionen är den svenska myndigheten som ansvarar för att reglera och övervaka den svenska spelmarknaden. En viktig del av deras arbete är att samla in och analysera information om svenska spelares vanor och attityder för att få en bättre förståelse av marknaden och kunna utveckla effektiva metoder för att skydda spelare. I denna artikel kommer vi att gå igenom några av de viktigaste insikterna som Spelinspektionen har fått om svenska spelvanor.

Övergripande spelvanor

Person About to Catch Four Dices

Spelandets omfattning

Enligt Spelinspektionens rapporter är spelandet utbrett i Sverige. En majoritet av den vuxna befolkningen, omkring 60 %, uppgav att de hade spelat någon form av spel under det senaste året. Detta inkluderar både landbaserade och online casinon, lotterier, sportbetting och andra former av spel.

Ålder och kön

Spelvanor varierar mellan olika åldersgrupper och kön. Generellt sett är det vanligare att män spelar än kvinnor, och yngre personer tenderar att spela mer än äldre. Spelinspektionens rapporter visar att män i åldern 18-44 år är den grupp som spelar mest, medan kvinnor över 65 år spelar minst.

Problem med spelberoende

Close-up Shot Of A Roulette

Prevalens av spelproblem

Spelinspektionen har funnit att en betydande andel av svenska spelare upplever någon form av spelproblem. Cirka 2 % av den vuxna befolkningen uppgav att de hade haft problem med sitt spelande under det senaste året, medan ytterligare 4 % uppgav att de hade upplevt någon form av negativa konsekvenser på grund av sitt spelande.

Riskfaktorer

Vissa grupper löper större risk att utveckla spelproblem. Män, yngre personer och personer med låg socioekonomisk status är några av de grupper som har en högre risk att drabbas av spelberoende. Dessutom har forskning visat att personer som spelar på online casinon och sportbetting har en högre risk att utveckla spelproblem jämfört med dem som endast spelar på landbaserade casinon och lotterier.

För att förstå och förebygga spelproblem är det viktigt att känna till de riskfaktorer som kan göra vissa grupper mer benägna att utveckla spelberoende. Här nedan följer några av de mest framträdande riskfaktorerna.

Män löper högre risk

Forskning har visat att män generellt sett löper en större risk att drabbas av spelberoende än kvinnor. Män tenderar att spela mer och satsa större summor pengar, vilket kan öka risken för problem med spelandet. Detta innebär dock inte att kvinnor är immuna mot spelproblem, men det är viktigt att vara medveten om att män är en riskgrupp.

Yngre personer drabbas oftare

Yngre personer, särskilt de i åldersgruppen 18-24 år, har en högre risk att utveckla spelproblem än äldre personer. Det kan bero på att yngre individer är mer benägna att ta risker och kanske inte är lika medvetna om konsekvenserna av sitt spelande. Att arbeta med att förebygga spelproblem bland unga är därför en viktig del av spelarskyddet.

Låg socioekonomisk status ökar risken

Personer med låg socioekonomisk status löper en större risk att drabbas av spelberoende. Det kan bero på att dessa individer kanske ser spelandet som en chans att förbättra sin ekonomiska situation eller som en tillflykt från vardagliga problem. Insatser för att förebygga spelproblem bör därför inkludera stöd och hjälp för personer med låg socioekonomisk status.

Casino på nätet och sportbetting är riskabelt

Personer som spelar på casino utan svensk licens och sportbetting löper en högre risk att utveckla spelproblem jämfört med dem som endast spelar på landbaserade casinon och lotterier. Det kan bero på att online-spel är mer lättillgängliga och kan spelas dygnet runt, vilket ökar risken för överdrivet spelande och spelberoende.

Spelinspektionens arbete för att förbättra spelarskyddet

För att motverka problem med spelberoende och stärka spelarskyddet arbetar Spelinspektionen aktivt med att utveckla och införa nya regler och riktlinjer för spelmarknaden. Några av de viktigaste åtgärderna som har vidtagits inkluderar:

Spelpaus.se

Spelinspektionen lanserade Spelpaus.se, en nationell självavstängningstjänst där spelare kan välja att stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige under en viss tidsperiod. Detta innefattar både online casinon och landbaserade spel. Syftet med Spelpaus.se är att ge spelare som upplever problem med sitt spelande en möjlighet att ta en paus och få hjälp.

Spelgränser och ansvarsfullt spelande

Spelinspektionen har infört strikta krav på licensierade spelföretag när det gäller att erbjuda spelgränser och verktyg för ansvarsfullt spelande. Detta innebär att spelare måste sätta en insättningsgräns, förlustgräns och tidsgräns innan de kan börja spela. Dessutom måste spelföretagen erbjuda information och verktyg för att hjälpa spelare att spela ansvarsfullt, som självtester och spelhistorik.

Samarbete med andra myndigheter och organisationer

Spelinspektionen samarbetar med andra myndigheter, forskningsinstitut och organisationer för att förbättra kunskapen om spelvanor och spelproblem och utveckla effektiva metoder för att förebygga och behandla spelberoende. Exempel på sådana samarbeten inkluderar Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för att förebygga och minska spelproblem, och Stödlinjen, en nationell hjälplinje för personer som upplever problem med sitt spelande och deras anhöriga.

Kontinuerlig övervakning och forskning för spelarskydd

Spelinspektionen arbetar ständigt med att förbättra spelarskyddet genom kontinuerlig övervakning och forskning. Nedan följer några av de viktiga aspekterna i detta arbete.

Övervakning av spelmarknaden

Spelinspektionen övervakar aktivt den svenska spelmarknaden för att säkerställa att aktörer följer regelverket och erbjuder en säker spelupplevelse för sina kunder. Övervakningen innebär att Spelinspektionen regelbundet granskar speloperatörernas verksamhet, vilket kan inkludera att kontrollera deras licenser, kampanjer och ansvarsfulla spelande-åtgärder.

Forskning om spelvanor och spelproblem

För att få en djupare förståelse av hur spelvanor och spelproblem utvecklas, bedriver Spelinspektionen forskning inom dessa områden. Genom att studera trender och förändringar i spelbeteende kan myndigheten identifiera vilka faktorer som bidrar till spelproblem och utveckla effektiva åtgärder för att motverka dessa problem. En sådan studie är Swelogs, som är en longitudinell studie av svenskt spelbeteende och spelproblem över tid.

Användning av forskningsresultat för att förbättra spelarskyddet

Spelinspektionen använder resultaten från sin forskning och övervakning för att anpassa och förbättra sina metoder för att skydda spelare. Detta kan innebära att införa nya regler och riktlinjer för speloperatörer, erbjuda utbildning och stöd för att öka medvetenheten om spelproblem, samt samarbeta med andra organisationer och myndigheter för att dela kunskap och erfarenheter.

Ett exempel på hur forskning har påverkat politik och regelverk är rapporten om svenskarnas spelvanor, som har bidragit till att informera om och förbättra det svenska licenssystemet för spel.

Sammanfattning

Spelinspektionens insikter om svenska spelvanor visar att spelandet är utbrett i Sverige, men att en betydande andel av befolkningen upplever problem med sitt spelande. Genom att införa nya regler och riktlinjer, samarbeta med andra myndigheter och organisationer och genomföra forskning och övervakning, arbetar Spelinspektionen aktivt för att förbättra spelarskyddet och motverka problem med spelberoende.

För ytterligare information om Spelinspektionens arbete och insikter om svenska spelvanor, besök deras officiella webbplats: Spelinspektionen.